ədib

ədib
is. <ər.>
1. Yazıçı, nasir. Azərbaycan ədibləri. – Möhtərəm ədibimiz ingilislərin imlasının adını qoyur «əcib», amma bizim imlaya heç olmasa «bir az əcib» də demək istəmir. C. M.. Ziyafətdə şair və ədiblərin, ordu ilə gedənlərin özləri və ailələri iştirak edirdi. M. S. O.. // Ədəbiyyatla məşğul olan adam, ədəbiyyatşünas, ədəbiyyat mütəxəssisi. // Mühərrir. Ədib Mirzə Melkum xan «Qanun» ruznaməsində başdan belə yazır ki: «Mən sözümü o kəslərə yazıram ki, adamdırlar». C. M.. Gəncədə bir ədibibiəmsal; Bir qəzet açdı, adı «İstiqbal». Ə. N..
2. klas. Ədəbli, tərbiyəli. Məcnun dedi: Ey ədibi-kamil; Divaneyi-eşq olurmu aqil? F.. Necə kim bir ədibi-mümtazın; Dərsihikmət ədası tərbiyədir. M. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • dib — dib·a·tag; dib·ber; dib·bler; in·fun·dib·u·lar; in·fun·dib·u·la·ta; in·fun·dib·u·late; in·fun·dib·u·li·form; in·fun·dib·u·lum; lu·dib·ri·ous; man·dib·u·la; man·dib·u·lar; man·dib·u·lary; man·dib·u·la·ta; man·dib·u·lat·ed; man·dib·u·la·tion;… …   English syllables

 • DIB — Dib, dib or DIB may stand for: Disability Insurance Benefits a Title II benefit offered by the USA Social Security Administration device independent bitmap, a possible file extension of the Windows Bitmap raster graphics format Dual independent… …   Wikipedia

 • DIB (M.) — DIB MOHAMMED (1920 ) Né à Tlemcen, Mohammed Dib appartient à ces générations d’Algériens que la colonisation s’est efforcée de couper de l’éducation islamique traditionnelle. Parfaitement à l’aise dans la langue française, il commence par exercer …   Encyclopédie Universelle

 • Dib — Dib, n. 1. One of the small bones in the knee joints of sheep uniting the bones above and below the joints. [1913 Webster] 2. pl. A child s game, played with dib bones. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Dib — Dib, v. i. To dip. [Prov. Eng.] Walton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Dib — Nom de personne arabe qui signifie le loup (arabe standard dhi b, forme contractée dîb) …   Noms de famille

 • dib — [dib] vi. dibbed, dibbing [ME dibben, to dip; prob. akin to DIP] DIBBLE (vi. 2) …   English World dictionary

 • dib — /dib/, v.i., dibbed, dibbing. to fish by letting the bait bob lightly on the water. [1600 10; expressive word akin to DAB1, DIP1, BOB1, etc.] * * * …   Universalium

 • Dib — (Mohammed) (né en 1920) écrivain algérien d expression française. Romancier populiste (la Grande Maison, 1952; l Incendie, 1954; le Métier à tisser, 1957), poète (Ombre gardienne, 1961), il se rapprocha du nouveau roman (le Maître de chasse,… …   Encyclopédie Universelle

 • DIB — DIB,   Dual Independent Bus …   Universal-Lexikon

 • dib — see DIBS (Cf. dibs) …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”